Integritetspolicy

Version 1.0 - Maj 2022

‍

Bakgrund

Vi samlar in och behandlar en del av dina personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vÄr verksamhet som ett företag, förse dig med vÄra tjÀnster och för att uppfylla de rÀttsliga skyldigheter som vi har som reglerat företag för finansiella tjÀnster.


Som ett teknikföretag anvÀnder vi ocksÄ ett antal tredje parter för att utföra vissa affÀrsfunktioner som kan krÀva att vi delar din information med dem.


Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter som vi samlar in och anvÀnder, hur vi tar hand om dem, och under vilka omstÀndigheter vi kan komma att dela den med nÄgon annan. Den innehÄller ocksÄ en redogörelse för din rÀttigheter kring hur vi hanterar din information och information om hur du kan kontakta oss om du har nÄgra frÄgor.


Vilka vi Àr

Freetrade Limited Àr ett företag registrerat i England och Wales med organisationsnummer

09797821 och har sitt sÀte pÄ 10 Devonshire Square, London, EC2M 4YP, England. Freetrade Limited Àr auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (Firm Reference Number: 783189). Freetrade Limited Àr registrerad hos Information Commissioner's Office (ICO), Storbritanniens tillsynsmyndighet för dataskyddsfrÄgor, enligt följande nummer ZA179260.


Freetrade Europa AB Àr ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer

559285-0696 med registrerat kontor pÄ c/o Covendum, PO Box 4011, KatarinavÀgen 15, 116 45 Stockholm.


Freetrade Limited och Freetrade Europa AB agerar som oberoende registeransvariga för dina personuppgifter (vilket innebÀr att vi sjÀlvstÀndigt bestÀmmer vilken information vi samlar in och hur den anvÀnds för vÄra egna separata syften och behandlingar).

I hela denna integritetspolicy kommer vi att hÀnvisa till dessa företag tillsammans som "Freetrade", "vi", "vÄrt" eller "oss".


Om du har nÄgra frÄgor om detta integritetspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande eller skriva till oss pÄ c/o Covendum, PO Box 4011, KatarinavÀgen 15, 116 45 Stockholm. Du kan ocksÄ pinga oss pÄ livechatten via appen\!


Vilken information vi samlar in

För att tillhandahÄlla vÄra tjÀnster samlar vi in och anvÀnder följande personuppgifter om dig vid olika tidpunkter under dina interaktioner med oss. Personuppgifter Àr information som rör

en identifierad eller identifierbar levande individ, antingen i sig sjÀlv eller i kombination med annan tillgÀnglig information.

NÀr du anvÀnder vÄr produkt:

Personuppgifter som du lÀmnar till oss nÀr du registrerar dig som kund hos oss. Detta inkluderar fullstÀndigt namn, födelsedatum, postadress, e-postadress, nationalitet och nationellt ID-nummer.

Dokument som vi begÀr för att verifiera din identitet, genomföra ÄtgÀrder mot penningtvÀtt och andra sÀkerhetskontroller.

Uppgifter om det bankkonto du anvÀnder för att finansiera ditt konto hos oss.

Transaktions- och aggregerad kontoinformation som rör de investeringar du gör med hjÀlp av vÄr produkt.

Teknisk information om din anvÀndning av vÄr app, inklusive din IP-adress, operativsystem, operativsystem och andra uppgifter. system och enhetens ID.

Analyser om hur du anvÀnder vÄr produkt.

Skattedeklarationer som du lÀmnar till oss.


NĂ€r du kontaktar oss:

Information som du ger oss nÀr du tar kontakt med oss via vÄr app, via e-post eller via plattformar för sociala medier.

Information som du lÀmnar till oss nÀr du ansöker om ett jobb eller uppdrag.


NÀr du besöker vÄr webbplats ([https://freetrade.io)|https://freetrade.io)/] och dess underdomÀner:

Teknisk information om hur du anvÀnder vÄr webbplats, inklusive din IP-adress, enhetstyp.

och ungefÀrlig plats.


NÀr en tredje part som vi anvÀnder oss av skickar oss information:

Information som vi kan fÄ om dig frÄn tredje part som vi samarbetar med, till exempel en identitetskontrolltjÀnst.


Marknadsföring:

Om du har gett oss ditt samtycke till det kan vi skicka dig viss direktmarknadsföring, kommunikation via olika kanaler, inklusive e-post, push-notiser och post. Du kan Äterkalla detta samtycke genom att kontakta oss i appen eller via e-post.


Om du har anvÀnt vÄra tjÀnster tidigare kan vi anvÀnda din information för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om liknande tjÀnster som vi tror (baserat pÄ den information du har lÀmnat till oss) skulle vara av intresse för dig. Om du inte lÀngre vill ta emot dessa

meddelanden kan du nÀr som helst vÀlja bort detta genom att klicka pÄ "avregistrera" i meddelandet, genom att kontakta oss i appen eller via e-post.


Hur vi anvÀnder din information

Vi behandlar din information endast nÀr vi har en laglig grund för att göra det. Det finns sex

huvudsakliga lagliga grunder som organisationer kan förlita sig pÄ. De mest relevanta för vÄr verksamhet Àr:

Vi har ett legitimt intresse av att behandla din personliga information för en specifik syfte, men endast om dessa intressen inte vÀger tyngre Àn dina andra rÀttigheter och friheter (t.ex. din rÀtt till integritet).

Vi mÄste uppfylla skyldigheter som följer av fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss.

Vi har en skyldighet att uppfylla ett lagstadgat eller föreskrivet krav.

Du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter.


RĂ€ttslig grund

Syfte

Legitimt intresse

NÀr det Àr nödvÀndigt att anvÀnda dina uppgifter för att fullfölja vÄr legitima affÀrsintressen för att:

tillhandahÄlla vÄra affÀrstjÀnster till dig (t.ex. vÄr kÀrnverksamhet) tjÀnster som börsmÀkleri);

vidta ÄtgÀrder för att ingÄ och uppfylla avtal med leverantörer nÀr det krÀvs att vi delar personuppgifter för det kontraktet, och utförandet av tjÀnsterna;

marknadsföra vÄra tjÀnster (under vissa omstÀndigheter);

driva, förbÀttra och optimera vÄr produkt och webbplats;

övervaka och göra förbÀttringar pÄ vÄr webbplats för att förbÀttra sÀkerhet och förhindra bedrÀgerier;

utföra annan rutinmÀssig affÀrsverksamhet, och

skydda vÄr verksamhet och försvara oss mot rÀttsliga ansprÄk.


NÀr vi anvÀnder din information för vÄra legitima intressen har vi bedömt om sÄdan anvÀndning Àr nödvÀndig och att sÄdan anvÀndning inte kommer att inkrÀkta pÄ dina andra rÀttigheter och friheter.

Avtal

NÀr anvÀndningen av dina personuppgifter Àr nödvÀndig för att utföra ett avtal som vi har med dig, till exempel nÀr du har bett oss att köpa eller sÀlja finansiella instrument Ät dig.

RĂ€ttslig skyldighet

NÀr vi innehar information för att vi ska kunna föra eller försvara rÀttsliga ansprÄk.


NÀr vi mÄste behÄlla transaktionsinformation och korrespondens.


NÀr vi verifierar din identitet som en del av vÄrt arbete mot penningtvÀtt eller för att göra transaktionsrapporter till tillsynsmyndigheter.


NÀr vi skickar information till dig för att uppfylla en rÀttslig skyldighet (t.ex. nÀr vi skickar dig information om dina lagliga rÀttigheter).

Samtycke

NÀr du har gett ditt samtycke till att fÄ marknadsföringsmaterial om nya funktioner eller tjÀnster som vi kan erbjuda.


Hur vi skyddar din information

Vi vidtar robusta sÀkerhetsÄtgÀrder för att förhindra obehörig Ätkomst, avslöjande, Àndring eller radering av dina personuppgifter.


Dessa ÄtgÀrder omfattar följande:

personalpolicy och utbildning;

Ätkomstkontroller och anvÀndarautentisering (inklusive flerfaktorautentisering);

intern IT- och nÀtverkssÀkerhet;

regelbunden testning och översyn av vÄra sÀkerhetsÄtgÀrder;

processer för rapportering av incidenter och övertrÀdelser;

processer för affÀrskontinuitet och katastrofÄterstÀllning.


Om en hÀndelse eller incident som pÄverkar dina personuppgifter intrÀffar kommer vi att hÄlla dig informerad. Vi kan ocksÄ behöva meddela tillsynsmyndigheten (nÀr det krÀvs enligt dataskyddslagen) och om vi fattar beslut om dina uppgifter tillsammans med en annan part (till exempel en tredje part), kan vi behöva meddela dem.


Var vi lagrar eller överför din information

Din information behandlas och lagras pÄ vÄra kontor och pÄ servrar som förvaltas av vÄra webbhotell.


Under vissa omstÀndigheter kan din information lagras eller överföras nÄgonstans utanför Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet (EES) (t.ex. nÀr den behandlas av vÄra personal, eller personal hos en tredje part som vi har avtal med, som verkar utanför Storbritannien och/eller EES). I dessa situationer har vi avtal för att se till att informationen skyddas pÄ samma sÀtt som gÀller i Storbritannien och/eller EES.


Vem vi delar din information med

Din information delas med anstÀllda pÄ Freetrade som behöver den för att sköta ditt konto,

lösa eventuella problem eller frÄgor, förbÀttra vÄra produkter och tjÀnster eller kontakta dig om funktioner som du kan vara intresserad av nÀr vi har ditt samtycke till det.


En del av din information behandlas av tredje parter som vi anvÀnder för att tillhandahÄlla olika delar. av vÄr tjÀnst. Vi utför due diligence pÄ dessa tredje parter för att se till att din

information hanteras pÄ ett sÀkert sÀtt och tillÄter endast tredje parter att behandla din personliga information nÀr det krÀvs för att de ska kunna utföra sin funktion.


Dina personuppgifter kan behandlas av tredje parter som vi anvÀnder för att tillhandahÄlla följande tjÀnster:


HuvudtjÀnst:

Utförande och avveckling av handel

Kundsupport i appen

Hantering av betalningar

E-post till anvÀndare


Produktutveckling:

AnvÀndningsanalyser

KundÄterkoppling och undersökningar

VÀntelistor för produkter


RĂ€ttsliga krav:

Kontroller mot penningtvÀtt, t.ex.: Know Your Customer, Politically Exposed Persons, sanktioner, kontroller av negativ media

Rapportering av regelverk

Skatterapportering

Övervakning av transaktioner


Tekniskt:

Hosting och backend-infrastruktur

Övervakning av infrastruktur och sĂ€kerhet

Optimering och distribution av trafik


Övrigt

Marknadsföring och direktmarknadsföring dÀr vi har ditt samtycke eller ett legitimt intresse för att göra det

NÀr du har begÀrt att vi ska dela din information med en tredje part

Om vi enligt lag Àr skyldiga att lÀmna ut dina personuppgifter till utgivaren av en aktie som du innehar


Som en del av vÄra kontroller vid inpassering söker vi i ditt register hos kreditupplysningsföretag. Detta lÀmnar en "mjuka avtryck" i din fil som inte Àr synligt för kreditgivare och som inte pÄverkar din kreditvÀrdighet. kreditvÀrdighet.


Vi kan dela dina personuppgifter med vÄra koncernbolag och professionella rÄdgivare (t.ex.

vÄra revisorer eller juridiska rÄdgivare) nÀr vi behöver specialistrÄd för att hjÀlpa oss att utföra vÄr verksamhet. Vi kan ocksÄ dela dem med en faktisk eller potentiell köpare av vÄr verksamhet.


Vi sÀljer aldrig nÄgra av dina personuppgifter.


Hur lÀnge vi behÄller dina uppgifter

Vi lagrar din information under den tid som krÀvs för det syfte enligt vilket vi samlade in informationen. Information som vi samlar in:

i samband med vÄrt legitima intresse av att tillhandahÄlla vÄra tjÀnster till dig kommer att sparas sÄ lÀnge du fortsÀtter att vara anvÀndare av vÄra tjÀnster

i syfte att fullgöra ett avtal mellan dig och oss sparas uppgifterna tills kontraktet har slutförts

i samband med vÄra juridiska och regulatoriska skyldigheter bevaras under den tid som anges i lagstiftningen som vi omfattas av, vilket i de flesta fall Àr 5-7 Är efter det att vÄr affÀrsrelation med dig avslutats.


Dina rÀttigheter

Du har rÀttigheter enligt lagen och denna integritetspolicy nÀr det gÀller dina personuppgifter. Om du vill göra en förfrÄgan om dessa rÀttigheter, vÀnligen kontakta oss via e-post. Du

har rÀtt till:

begÀra att fÄ tillgÄng till den information som vi har om dig;

be oss att uppdatera nÄgon av dina uppgifter som Àr felaktig eller inkorrekt;

be oss radera, sluta behandla eller begrÀnsa vÄr anvÀndning av din information som vi har (om vi har en rÀttslig skyldighet att behÄlla denna information kan vi dock inte radera den förrÀn den föreskrivna lagringsperioden har löpt ut).

be oss att skicka dig eller en annan organisation en elektronisk kopia av dina personuppgifter (portabilitet).


Hur du kontaktar oss

Om du har nÄgra frÄgor om denna policy, hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du

vill utöva en av dina rÀttigheter, vÀnligen kontakta oss via e-post sÄ kommer vi att göra vÄrt

bÀsta för att lösa frÄgan.


Om du Àr missnöjd med hur vi samlar in och anvÀnder dina personuppgifter kan du klaga till

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller ett annat relevant tillsynsorgan, men vi hoppas att vi kan bemöta dina problem innan det nÄr det stadiet.


Mer information finns pÄ [https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/|https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/]


Ändringar av denna policy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den \[INSERT DATE PUBLISHED]. Vi granskar vÄra policyer och förfaranden Ätminstone Ärligen. Vi kommer att publicera alla Àndringar som vi gör i denna integritetspolicy pÄ denna sida och, om möjligt, meddela dig om betydande Àndringar via e-post.

‍